Usługi i ceny

Witam


Dla specjalistycznych tłumaczeń, potrzebują Państwo godnego zaufania part­nera. W firmie Kleine Language ServicesKleine Language Services znajdą Państwo tłumacza, któremu mogą zaufać. Pracuję od około 30 lat ku całko­witemu zadowolenia moich klientów i chciał­bym też ofero­wać Państwu kom­petencję za dobrą cenę.


Moimi specjalnościami są medycyna, farmacja, technika oraz nauki przyrod­nicze. Ale rozumie się samo przez się, że mogę także po­móc Państwu w drugich dziedzinach lub ogólnej korespon­dencji handlowej. Aby Państwo mieli zupełną pewność, bez­względna poufność należy od dawna do moich kardy­nalnych zasad hand­lowych.


Tłumaczę teksty polskie na niemiecki i angielski. Poza tym Państwo mogą także po­wierzać mi przekłady na niemiecki lub angielski z następu­jących języków: francuski, włoski, hiszpański, kata­loński, holenderski, szwedzki.

Zapraszam Państwa do skorzystania efektywnej i prostej orga­nizacji mojego biura, która od­zwier­ciedla się w korzyst­nych cenach. Zależnie od rodzaju Pańskiego tekstu (A: korespon­dencja niespecja­listyczna; B: zwykły tekst specjalis­tyczny; C: tekst specja­listyczny kom­pleksowy) i liczby stron (do 20, ponad 20 lub ponad 50 stron), ceny tekstu tłuma­czonego kształtują się tylko między € 0,75 i € 1,20 za wiersz (55 zna­ków) (€ 20,50 do € 32,50 za stronę). Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Dziękuję z góry za Państwa zapytania i propozycje, które Państwo mogą tutaj podać.

Jeśli Państwo chcą złożyć zamówienie, proszę kliknąć tutaj. Zgodnie z życzeniem, otrzymają Państwo tekst przetłumaczony jako plik e-mailem lub jako wydruk pocztą.