Diensten en prijzen

Welkom


Voor Uw technische of wetenschappelijke vertalingen heeft U een betrouw­bare partner nodig. Kleine Language ServicesKleine Language Services is de site, waar U de vertaler vindt die aan Uw eisen kan voldoen. Ik werk al een jaar of dertig tot de volle tevredenheid van mijn klanten en zou blij zijn ook U te kunnen rekenen tot degene die van competentie tegen goede prijs willen profiteren.


Mijn vakgebieden zijn geneeskunde, farmacie, techniek en natuur­weten­schappen. Maar ik kan U van­zelf­sprekend ook op andere gebieden of bij normale zaken­brieven helpen. En voor Uw eigen zekerheid is abso­lute discretie altijd bij mij een eerste vereiste.


Ik kan voor U nederlandse texten in het Duits of in het Engels vertalen. Zo nodig, kunt U ook in andere talen opgestelde texten door mij laten behan­delen, omdat ik eveneens uit het Frans, Italiaans, Spaans, Zweeds, Katalaans en Pools in het Duits of het Engels vertaal.

De slanke organisatie van mijn bedrijf maakt 't mogelijk om U heel voor­delige prijzen aan te bieden. Al naar de aard van Uw text (A: niet-technische zaken­brieven; B: normale tech­nische texten, C: buiten­gewoon moeilijk) en zijn lengte (20 bladzijden, >20 blz., >50 blz.) is de prijs per regel (55 aanslagen) niet hoger dan tussen € 0,75 en € 1,20 (ca. 8,5 tot 16 eurocent per woord). Details kunt U hier vinden.

Ik dank U bij voorbaat voor Uw aanvraag of suggesties, die U hier kunt ingeven.

Als U een opdracht wilt opgeven, klik hier, a.u.b. Al gelang Uw wens, zult U de vertaling als bestand per e-mail of als uitdraai per post krijgen.